LIVE Broadcast On 27 MAY 8:00PM – 98th Anniversary Celebrations Of The Armenian Independence Day.

31

Live broadcast from Homenetmen AYMA in Nicosia Cyprus, celebrating the First Armenian Republic, Independence day declared on the 28th of May, 1918.
The Live streaming broadcast will start at 20:00 local time(GMT+3) and will be available online below on this page.

Keynote Speaker of the event, Nora Kurdoghlian from Athens – Greece
Nora KurdoghlianՄեր այսօրուայ բանախոսը ծնած է Պէյրութ:
Չորս տարեկանէն ընտանիքը Աթէնք հաստատուած է երբ հայրը ստանձնած է Աթէնքի Սոֆիա Յակոբեան վարժարանի տնօրէնութիւնը:
Յաճախած է նոյն նախակրթարանը եւ ապա յունական երկրորդական վարժարան:
Ընդունուած է Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ուր հետեւած է Metallurgical and Mining Engineering ճիւղը:
Միաժամանակ ուսանած է Ֆրանսերէ յունարէն թարգմանութեան ճիւղը, Աթէնքի Ֆրանսական Հաստատութեան մէջ:
Ապահոված է Անգլերէն եւ Ֆրանսերէն լեզուներու դասաւանդութեան արտօնագիր Յունաստանի Կրթական Նախարարութեան կողմէ: Հայերէն լեզուն զարգացուցած է ինքնադաստիարակութեամբ:
Ներազգային-գաղութային կեանքէն ներս, անդամակցած է Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական Միութեան եւ եղած՝ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ: Եղած է Հ.Յ.Դ. Պատանեկան Միութեան վարիչ եւ Վարիչ Մարմնոյ անդամ: Մասնակցած է Համազգայինի Պարախումբին: Մասնակցած է Հայ Դատի Յանձնախումբին ինչպէս նաեւ Ազգային Վարժարաններու Ուսումնական Խորհուրդին:
Անդամ է ՀՕՄի ընտանիքին: Վարած է «Ռուբինա» մասնաճիւղի ատենապետութիւնը իսկ այժմ անդամ է Շրջանային Վարչութեան:
Ամուսնացած է ընկեր Սերգօ Գույումճեանին հետ որ այժմ անդամ է ՀՅԴաշնակցութեան Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէին:
Ունին երկու աղջիկ զաւակներ:

The guest of honor, Fethiye Çetin from Istanbul – Turkey
Fethiye ÇetinFethiye Çetin is a lawyer, writer and human rights activist living in Turkey.
Growing up, Fethiye Çetin had no reason to suspect that she had other than Turkish Muslim roots, until one day her maternal grandmother, Seher, revealed to her that she was by birth an Armenian Christian, named Heranoush Gadarian, born to parents Hovhannes and Isguhi Gadarian, who had been taken away from her mother on a death march in the course of the Armenian Genocide and adopted by a Turkish military official, Hüseyin Çavuş, who was unable to have children.
This legacy inspired Çetin’s first book, a recounting of her grandmother’s story in the memoir entitled “My Grandmother”. The book, translated into English by Maureen Freely. Turkish newspaper Today’s Zaman, characterized the book as “part of a trend in Turkey that is grappling with a history of denial, nationalism and fears of political consequences” in regards to “the lost Armenians”.
As a lawyer, Çetin has been representing the family of the murdered Turkish-Armenian newspaper editor Hrant Dink.

Click on the video below to watch the event live

Leave a Comment